Valsts policijas Kurzemes reģionālās iestādes administratīvā ēkas būvniecība (2005-2006)