Projekta “CB2East kick-off “Expanding cleantech business cooperation in Russia and Central Asia”” sanāksme

2015.gada 17.novembrī SIA “ VEGA 1” M.Sc.Ing. Vides risinājumu departamenta direktors Jānis Zviedris devas komandējumā uz Helsinkiem, Somijā, lai piedalītos projekta “CB2East kick-off “Expanding cleantech business cooperation in Russia and Central Asia”” pirmajā sanāksmē. Šajā sanāksmē Jānis Zviedris pārstāvēja SIA “ VEGA 1”  intereses kā Latvijas Biotehnoloģiju asociācijas apakšnodaļas Cleantech Latvia partneris. Projekts tiek atbalstīts ar Latvijas Biotehnoloģiju asociācijas apakšnodaļas Cleantech Latvia (līguma Nr.: L-KAP-12-0009) un LIAA atbalstu.

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas un Somijas tīro tehnoloģiju uzņēmumu sadarbību un darījumu pozīciju stiprināšanai Centrālās Āzijas un Krievijas tirgos, Sanāksmes laikā tika sastādīta plāna pirmā versija kopējas stratēģijas izstrādei kopsadarbībai un lemts jautājums par pastāvīgas pārstāvniecības izveidi Centrālās Āzijas valstīs, kas kalpotu par atbalsta platformu Latvijas un Somijas uzņēmējiem, veiktu padziļinātas izpētes mērķtirgos un sniegtu rekomendācijas stratēģisku lēmumu pieņemšanā.

Dalies ar ierakstu: