Tirdzniecības misija Kirgizstānā

No 2016.gada 28.marta līdz 31.martam, sadarbībā ar Latvijas Tīro tehnoloģiju klasteri – biedrību  CLEANTECH LATVIA, Kirgizstānas Ekonomikas ministriju un citām Kirgizstānas valsts institūcijām tika organizēta tirdzniecības misija uz Kirgizstānas galvaspilsētu Biškeku. Tirdzniecības misijas delegācijas sastāvā uz Biškeku devās arī SIA ‘VEGA 1” pārstāvis Jānis Zviedris. Tirdzniecības misijas mērķis bija apzināt ekonomisko un vides problēmu situāciju Kirgizstānā no valsts pārvaldes un privāto uzņēmēju viedokļa. Jāatzīst, ka vizītes programma tika veidota ļoti piesātināta un daudzu sarunu laikā tika saņemta ļoti detalizēta informācija par galvenajiem ekoloģiskajiem un vides aspektiem valstī.

Tirdzniecības misijas laikā tika organizētas tikšanās vadības līmenī Biškekas pilsētas pašvaldībā, Kirgizstānas Tirdzniecības kamerā, Valsts Vides un Mežsaimniecības dienestā, Kirgizstānas Ekonomikas misnitrijā, Valsts arhitektūras, būvniecības  un komunālās saimniecības aģentūras dzeramā ūdens un kanalizācijas attīstības departamentā, Valsts Lauksaimiecības universitātē u.c.

Kopējais iespaids par tirdzniecības misiju ir ļoti pozitīvs. Atšķirībā no Kirgizstānas kaimiņu republikām, vides sektorā ir vērojamas ļoti lielas aktivitātes, tiek veidota saprātīga ilgtermiņa likumdošana. Valsts ir ļoti demokrātiska un iedzīvotājiem ir iespēja ietekmēt ļoti daudz valstī notiekošos procesus. Valsts veido ļoti aktīvu sadarbību ar starptautiskajām organizācijām finansējumu piesaistē tieši vides sektoram, veidojot labu pamatu darījumiem ar ārvalstu uzņēmējiem.

 

Dalies ar ierakstu: